Ergonomisk vejledning er en gennemgang af arbejdsstillinger som kan hjælpe til at minimere belastninger af arbejdet. Ved at bruge kroppen ergonomisk hensigtsmæssigt kan smerter og skader forebygges. Ergonomisk vejledning kan være med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på både kontorarbejdspladser og arbejdspladser med fysisk belastende arbejde.

Hvad handler ergonomisk vejledning om?

 • Ergonomisk vejledning handler om at undgå belastende arbejdsstillinger.
 • Ergonomisk vejledning handler om at medarbejdere bliver opmærksomme på hvornår arbejdsstillingen er belastende og får redskaber til at benytte bedre arbejdsstillinger.
 • Ergonomisk vejledning handler om at forbedre/skabe bedre trivsel og koncentration.

Hvorfor skal en virksomhed investere i ergonomisk vejledning?

 • For at have fokus på medarbejdernes sundhed.
 • For at give medarbejdere redskaber til selv at forebygge gener og smerter.
 • For at undgå belastende arbejdsstillinger.
 • For at reducere sygefravær.
 • For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

Hvordan hjælper Luise dig?

 • I får besøg af mig i jeres virksomhed
 • I får individuelt tilpasset vejledning
 • I får indstillet og tilpasset stol, bord og skærm
 • Vejledning og sparring om hvor i en proces der sker belastning
 • Vejledning om hvordan belastning kan forebygges
 • Vejledning ud fra de muligheder og det inventar I har
 • Vejledning ved eventuel investering i inventar
 • Introduktion til øvelser
 • Vejledning i individuelle øvelser ved behov
 • Mulighed for afsluttende rapport

Hvis du ønsker at høre mere, kan jeg kontaktes på mail og telefon.

Hvordan er processen?

 • Forventningsafstemning og afklaring aftales forud, så den ergonomiske vejledning tilpasses jeres ønsker og behov.
 • Hvis du ønsker at høre mere, kan jeg kontaktes på mail og telefon.
 • Forløb aftales ud fra jeres ønsker