image (2)
Et godt fysisk arbejdsmiljø på lageret handler om at forebygge ulykker, dårligt helbred og sygdom og samtidig sikre en god produktivitet blandt medarbejderne.

Ergonomisk gennemgang af lageret kan indeholde følgende fokusområder

 • Fysisk arbejde og tunge løft / løfteteknikker
 • Placering på hylder så varen er let tilgængelig 
 • Placering i hensigtsmæssige arbejdshøjder
 • Placering så køreafstande og skridt minimeres
 • Maskinsikkerhed og instruktioner, uddannelse og struktur omkring bemanding
 • Plads til trucks og rulleborde
 • Arbejde med computere og skærme
 • Orden og tydelig markering af gangveje og placering af paller og hjælpemidler som trucks og rulleborde 
 • Lysforhold tilpasset arbejdsopgave og lys der giver overblik
 • Støjforhold og brug af høreværn
 • Ventilation, luft og temperatur
 • Kemi
 • Brug af værnemidler som handsker

Udgangspunkt for forbedringer på lageret

Medarbejderne er eksperter på deres område. Derfor er det hensigtsmæssigt at lytte til medarbejderne. Udtalelser om situationer i arbejdet er et godt udgangspunkt for ekstra opmærksomhed på arbejdsstationen, arbejdsprocessen, benyttede arbejdsstillinger og hjælpemidler. Medarbejderne har ofte en god løsning af de problemstillinger der kan være, men kan mangle hjælp til at udføre deres ideer til forbedringer.

Medarbejdernes udtalelser om:

 • Udsagn om emner der er vanskeligt at håndtere, 
 • Beklagelser over smertetilstande alle steder i kroppen.

Derudover: 

 • Sygefravær
 • Arbejdsskader 
Er et godt udgangspunkt at starte ergonomiske forbedringer på lageret.

Personalets sikkerhed har altid højeste prioritet

Forbedringer af arbejdsmiljøet er et emne, som aldrig bliver forældet. Mange af os føler, at vi har en vis viden, men vil alligevel gerne vide mere, da der er en direkte forbindelse til produktiviteten. En undersøgelse udført af Kantar Sifo om ”Fysisk arbejdsmiljø – viden blandt ledere og chefer” viser, at 94% af de adspurgte lagerchefer ser en klar sammenhæng mellem et godt fysisk arbejdsmiljø og virksomhedens overskud, og med de rigtige værktøjer kan arbejdstiden endda reduceres. 

Knap halvdelen af lagercheferne (42%) har gennemført en eller anden form for uddannelse eller kursus i fysisk arbejdsmiljø. Alligevel føler de ikke, at de mestrer stoffet fuldt ud. 

 • Mangler den rette viden, for at kunne gennemføre alle deres ideer.
 • Mangler den rette viden, for at kunne gennemføre ideer på lageret?
 • Mangler du viden om, hvordan man skaber et godt fysisk arbejdsmiljø?

I undersøgelsen er 400 lager- og logistikchefer med varierende erfaring, der arbejder i forskellige brancher og arbejder i alt fra små til meget store virksomheder. Kønsfordelingen var på 12% kvinder og 88% mænd med aldersfordeling hvor mere end halvdelen var mellem 40 – 55 år. Respondenterne var fra Danmark, Norge, Finland og Sverige.

I undersøgelsen er 400 lager- og logistikchefer med varierende erfaring, der arbejder i forskellige brancher og arbejder i alt fra små til meget store virksomheder. Kønsfordelingen var på 12% kvinder og 88% mænd med aldersfordeling hvor mere end halvdelen var mellem 40 – 55 år. Respondenterne var fra Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Kategorier

Seneste indlæg